Diary of an IT Guy

Heart passion to keep the brain moving>>>

Posts Tagged ‘sunda

Bobodoran Sunda: JODIAK minggon ayeuna Ramalan ceu erum

with 2 comments

1. Pirgo
– Pagawean nu cocok: nambal ban kareta.
– Keuangan: aya pemasukan saeutik tp lsng dipaok.
– Asmara: bakal digegel ceuli ku mitoha.

2. Akuwarius
– Pagawean nu cocok: tukang cilok
– Keuangan: balangsak
– Asmara: aya bencong nu resepeun

3. Piskes
– Pagawean nu cocok: ngajualan boboko jeng buntil
– Keuangan: sarebu sarebuna deui
– Asmara: kabogoh rada torek, mun apel ulah poho mawa toa
mesjid

4. Ariyes
– Pagawean nu cocok: ngalaan tutut jeung keong
– Keuangan: mun jualan tutut payu, nya pasti boga duit eta ge mun teu hoream sii
– Asmara: can aya nu daekeun, cabutan heula bulu kelek geura juk

5. Tawurus
– Pagawean nu cocok: ngangon meri
– Keuangan: balakaciprut
– Asmara: tong loba harepanlah beungeut sia minus

6. Gemini
– Pagawean nu cocok: niupan bujur hayam.
– Keuangan: sangsara tak berujung
– Asmara: jomlo wae, buru neangan pelet

7. Kanser
– Pagawean nu cocok: tukang mencetan sapi
– Keuangan: can aya pemasukan lila keneh idul adhana ge
– Asmara: aya nu resepeun ngan huntuna nolol nepi kelek

8. Leyo
– Pagawean nu cocok: dagang cai hujan
– Keuangan: can bisa senang atu da sia mah dagang cai hujan! Saha anu dek meuli
– Asmara: ganti heula eta rarai,ngarah payu.

9. Libra
– Pagawean nu cocok: nyusahkeun batur.
– Keuangan: ripuh.
– Asmara: bakal aya nu bogoheun tapi budug nepika buuk2

10. sekorpio
– Pagawean nu cocok: ngahampelasan huntu
– Keuangan: bakal meunang undian ti kopi sarebu
– Asmara: kapanggiheun pas
salingkuh jeung munding

11. Sagitariyus
– Pagawean nu cocok: tukang santet
– Keuangan: bangkrut wae da jaman ayeuna mah make teknologi lain santet
– Asmara: kabogoh kawin jeung batur

12. Kaprikorn
– Pagawean nu cocok: ngalaan impun
– Keuangan: marebu wee anggeur di loket mahh
– Asmara: dipikaresep ku tukang gigi palsu 

Written by isal

18 September 2013 at 19:45

Rumah makan khas sunda AMPERA 2 TAK

with 2 comments

Perjalanan jauh kantor – rumah sekitar 24km. Di tengah jalan suka laper. Ya kebetulan saya suka makanan khas sunda so hari ini mampir dulu di rumah makan khas sunda cianjur “Ampera 2 Tak” di bilangan veteran bintaro sekalian sholat magrib.

Mengingatkan masa-masa dulu makan masakan ibunda tercinta di bandung. Maknyoss

Written by isal

4 October 2011 at 22:51

Canghegar : Bobodoran Sunda Kocak Abis

leave a comment »

Itung-itung menemani buka puasa alias ngabuburit, berikut sayah bagikan MP3 bobodoran alias humor sunda yang sangat kocak abis. Rekaman ini diambil kalau tidak salah dari acara CANGHEGAR radio Rama FM Bandung. Semoga ngakaknya bisa menambah awet muda wajah Anda dan pelepas stresss 🙂

Link downloadnya ada di SINI

Written by isal

19 August 2010 at 10:56

Hargaan Indung Bapa Anjeun!

leave a comment »

Ibu kagungan Putra, tah putra teh kudu nyahoeun ieu teh indung aing wajib tanggung jawab, ceuk putra teh ieu bapa aing, aing kudu tanggung jawab
lain tanggung jawab dahareun nana wae, tapi tanggung jawab harga dirina jeung kahormatan nana

Tong waka nyalahkeun budak, lepat urang we . .. naon lepatna cing..ibu teu aya martabat jeung teu aya wibawa dipayuneun putrana lepat ibu ku anjeun bongan baheula ibu teu kungsi ngarhagaan ka indung bapana

kangjeung nabi dadawuh kitu : Pikanyaah anak anjeun teh, yen lamun anak teu nyaah ka anjeun eta teh wayahna bongan anjeun teu nya’ah ka anak– ngan lamun anak teu ngahargaan ka anjeun, eta teh bongan anjeun bareto teu kungsi ngahargaan ka indung bapa anjeun

Written by isal

11 June 2010 at 15:10

Posted in Obrolan

Tagged with , , , ,

Nun Gusti…

leave a comment »

Nun Gusti alihkeun jisim abdi tina awon kana hade tapi ku jalan anu sae..
Nun Gusti alihkeun jisim abdi tina kedul kana daekan tapi ku jalan anu sae..
Nun Gusti alihkeun jisim abdi tina kufur kana sukur tapi ku jalan anu sae..
Nun Gusti alihkeun jisim abdi tina sangsara kana beunghar tapi ku jalan anu sae…
Nun Gusti alihkeun jisim abdi tina panyakit kana sehat tapi ku jalan anu sae..

Written by isal

8 June 2010 at 15:56

Posted in Power

Tagged with , ,

Sumber Kebahagian Hidup: Ridho Gusti Alloh

leave a comment »

Ceuk ajengan baheula mah ujang,  ari meunang ridho Alloh mah masing hirup ngagetek ngagoler dina kolomberan ge ngeunah we..

Tapi sabalikna kajeun bru di juru bro di panto — rejeki ngalayah di tengah imah ari jauh tina karidhoan Alloh mah euweuh ngeunahna..

Kajeun sagala aya ari teu dibarengan ku karidhoan nu boga alam dunia mah euweuh ngenahna.
Ibaratna: kajeun dahar di imah nu beunghar ari nu bogana teu riho mah da dahar ge moal  ngeunah..

Urang sholat, urang puasa, urang mungah haji — lain lantaran sieun naraka jeung hayang surga.. tapi hayang dipikaridho ku Alloh we..

Urang bakti ka ibu rama, urang ngalayanan caroge, urang ngalayanan ka bojo, urang neangan nafkah keur keluarga, urang nyakolakeun jeung ngislamkeun anak — da taya lain keur ngudag-ngudag karidhoan Alloh..

Tugas hirup urang islam mah taya lain keur ngudag-ngudag karedhoan Gusti Alloh. Ari geus meunang ridho Alloh mah ku Gusti teh da bakal diogo..

Sumber bagja jeung bahagia teh lain dina duit, lain dina pangkat, lain dina elmu.. tapi sumber bagja jeung bahagia teh aya dina karedhoan Gusti Alloh..

Duit, elmu jeung pangkat eta mah ngan sakadar useup atau kecrik… Lauk na mah aya dina karedhoan Alloh. Numawi ngalana kudu bener salaras jeung parentah-panyarek Gusti..

Untung jeung rugina manusa gumantung kana kanya’ah  jeung kadedeuh Gusti Alloh — Sedengkeun kanya’ah jeung kadeudeuh Alloh moal daekeun lancar datangna lamun kahalangan ku dosa…

Written by isal

5 June 2010 at 22:23

Bobodoran Sunda dijamin ngakak

with 2 comments

Mudah-mudahan bisa menjadi penghilang stress dan melepaskan kerinduan ke kampung halaman di tatar Sunda…

Ngacapruk Bagian 1 : http://bit.ly/nagacapruk

Ngacapruk Bagian 2 : http://bit.ly/ngacapruk2

Written by isal

9 April 2010 at 23:31

Posted in Kesehatan, Obrolan

Tagged with , , ,

%d bloggers like this: