Diary of an IT Guy

Heart passion to keep the brain moving>>>

Uleman Walimahan

leave a comment »

سْــــــــــمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم: Assalamualaikum wr wb Saderek palawargi….
Kanyaah Nu Maha Asih nu matak caah kabingah pun anak pinareng jodo ti pangyuga ieu alam, jisim nu kasinugrahan sélér kagunturan madu mendak bagja nu utama
Nu caket nu tebihna, para sepuh pini sepuh ki dulur sareng ki sobat, tatangga miwah baraya dihaturanan linggih

Dinten: Jum’ah, 29 April 2011 / 25 Rabiu’l Akhir 1432 H
Waktosna: Tabuh 11.00 dugi ka 14.00 WIK
Tempatna di: Buckingham Palace, London SW 1A 1 AA

Ditampi ku ati wening, ditampa ku congkar rasa, kana kasumpinganana diwuwuh leubeut ku du’a

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jisim Pangemban Maksad

Kul. Pangeran Charles (His Royal Highness The Prince Charles Kuluwarga. Ratu Elizabeth II & Pangeran Philip
Kuluwarga. Carole dan Michael

Walimahan:
Jum’ah, 29 April 2011 / 25 Rabiu’l Akhir 1432 H
Tabuh: 09.00 WIK
Buckingham Palace, London SW 1A

Written by isal

27 April 2011 at 19:53

Posted in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: