Diary of an IT Guy

Heart passion to keep the brain moving>>>

Hargaan Indung Bapa Anjeun!

leave a comment »

Ibu kagungan Putra, tah putra teh kudu nyahoeun ieu teh indung aing wajib tanggung jawab, ceuk putra teh ieu bapa aing, aing kudu tanggung jawab
lain tanggung jawab dahareun nana wae, tapi tanggung jawab harga dirina jeung kahormatan nana

Tong waka nyalahkeun budak, lepat urang we . .. naon lepatna cing..ibu teu aya martabat jeung teu aya wibawa dipayuneun putrana lepat ibu ku anjeun bongan baheula ibu teu kungsi ngarhagaan ka indung bapana

kangjeung nabi dadawuh kitu : Pikanyaah anak anjeun teh, yen lamun anak teu nyaah ka anjeun eta teh wayahna bongan anjeun teu nya’ah ka anak– ngan lamun anak teu ngahargaan ka anjeun, eta teh bongan anjeun bareto teu kungsi ngahargaan ka indung bapa anjeun

Written by isal

11 June 2010 at 15:10

Posted in Obrolan

Tagged with , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: